<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- strona glowna mwextra --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><ins class="adsbygoogle"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style="display:block"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-client="ca-pub-9848084526253062"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-slot="9200674895"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-format="auto"></ins><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

iOS

iOS 11.2 pliki IPSW

Pliki IPSW służą do instalowania iOS poprzez iTunes, najczęściej trzeba to robić gdy występują jakieś problemy z iPhone. Czasem również przydają się gdy chcemy wrócić do poprzedniej wersji iOS, o ile jeszcze jest ona podpisywana przez Apple. 

Ładowanie

macOS

Ładowanie